Studenten zijn er super enthousiast over en hebben er zoveel aan in hun praktijk.
Janneke Franssens, Windesheim

Een inspirerend en onmisbaar standaardwerk voor iedereen die praktisch bij het onderwijs betrokken is.
Ton Bastings, Beter Onderwijs Nederland

Breindidactiek. Helpen leren met breinkennis


Nu zesde druk (2022) Inclusief update literatuur!

Er zijn veel fabels over het brein en leren. Hebben we een dominante linker- of rechterhersenhelft? Kunnen we multitasken? Moeten we aansluiten bij een mogelijke voorkeur in leerstijl en zijn daar überhaupt bewijzen voor? In het begin van het boek worden die neuromythen ontzenuwd.


Daarnaast ondersteunen twee benaderingen docenten, opleiders en trainers om recente breinkennis wel onderbouwd in hun praktijk toe te passen. Zes breinprincipes om lessen en trainingen vorm te geven en de ASOOO benadering om te motiveren tot leren en breinvriendelijke feedback te geven. Onderbouwd en met vele voorbeelden uit de praktijk geïllustreerd. Handige checklists maken het makkelijk om het in de praktijk toe te passen.


Voor opleiders, trainers en docenten (po, vo, mbo, hbo en wo).

Inclusief 50 praktijkvoorbeelden van docenten en trainers

Voorwoord van prof. dr. Jaap Murre

Op vele lerarenopleidingen en academies gebruikt.


zesde druk: okt 2022 isbn 978 90 822 862 05

25,95 geen verzendkosten, 228 blz, full colour


Een inkijkje (inhoudsopgave, voorwoord en deel van inleiding)

Literatuurlijst (update november 2022 en zie ook onderaan pagina)

Delen?

Auteurs


Gerjanne Dirksen is al vanaf 2003 geïntrigeerd door de werking van het brein. En vooral: wat kan je met die kennis om leer- en verandertrajecten beter te maken? Zij heeft reeds vele publicaties op haar naam staan, waaronder samen met Hulda Möller het boek Breinlink voor ouders - je kind helpen leren- en vele artikelen voor onderwijs en de opleidingensector.


In 2007 heeft zij het BCL Instituut opgericht. Het BCL Instituut verzorgt opleidingen, workshops en lezingen over breinleren en breinleiderschap.Het BCL Instituut wordt sinds 2014 door anderen geleid.

Monique de Boer, Hulda Möller en Jacquelien Willemse, co-auteurs, zijn geassocieerden van het BCL Instituut en hebben veel ervaring met het professionaliseren van docenten en opleiders in de twee BCL benaderingen.


Op 6 november 2014 werd het boek Breindidactiek gelanceerd tijdens het OinO congres 'leren leren
in de 21-ste eeuw'. Sindsdien zijn er vele herdrukken geweest.

BCL instituut

Prof. Jaap Murre in zijn voorwoord


'Door duidelijke accenten, veel tips, aansprekende voorbeelden en goed gekozen metaforen is dit een boek geworden dat de kloof tussen de cognitieve neuro-wetenschappen en de beroepspraktijk overbrugt en dat niet alleen leuk is om te lezen maar ook direct in de praktijk inzetbaar.'

Gebruik bij Didactische opleidingen


Het boek Breindidactiek wordt bij vele Didactische -Pedagogische opleidingen gebruikt, onder andere bij de HAN, Hogeschool Windesheim, de Politieacademie en de opleiding leerkracht secundair onderwijs te Leuven. Breindidactiek staat op vele literatuurlijsten voor studenten!


'Studenten zijn er super enthousiast over en hebben er zoveel aan in hun praktijk.
Het boek wordt veelvuldig gebruikt en we merken ook dat het boek
veel terugkomt in verwijzingen in de portfolio’s en opdrachten.
Het sluit erg goed aan bij de praktijk.'


Janneke Franssens, Windesheim, 2021, over gebruik van het boek binnen de PDG-docentenopleidingen
(Pedagogisch Didactisch Getuigschrift).

Over Literatuur


In het boek Breindidactiek wordt in de tekst verwezen naar wetenschappelijke artikelen, met naam van de auteur en jaartal en vaak ook de titel van het wetenschappelijke artikel. Die verwijzingen betreffen allemaal onderzoeken voor 2014, het jaar van de eerste druk van het boek Breindidactiek.
Ben je geïnteresseerd in deze artikelen? Die kun je vinden in de wetenschappelijke database PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). PubMed is een via het internet gratis toegankelijke zoekrobot. Vrijwel alle belangrijke publicaties van de laatste tientallen jaren zijn daarin te vinden, over het algemeen met minimaal een samenvatting van het artikel.
Ondertussen zijn er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd die de zes breinprincipes bij leren en de ASOOO benadering en de tips nog verder onderbouwen en nog steeds staven. Een aantal van deze artikelen heb ik opgenomen in dit literatuur-document gesorteerd naar onderwerp. Daar vind je ook de oorspronkelijke boekenlijst van het boek Breindidactiek.


meer Quotes

'Een waardevol boek, ook voor een coach om zijn manier van coachen onder de loep te nemen en te verbeteren.'
Peter v.d. Ven, Tijdschrift voor Coaching